Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Miquelets de Badalona Colla Trabucaire, en ser una entitat que rep subvenció municipal, publica a la seva web institucional https://miqueletsdebadalona.cat les següents dades en format PDF descarregable per a consulta:

Banner 4 barres
Desplaça cap amunt